приходи

sofia_tech

Как си влияят секторите в софийската икономика?

Eдно от проучванията в Стъпка 3 от създаването на дългосрочната общинска стратегия Визия за София изследва приоритетните икономически сектори в общината. В хода на анализите като такива са определени Информационните технологии, Бизнес услугите, Туризма, Финансовите услуги, Развойната и изследователска дейност, Фармацията, Строителството и сектора на Транспорта и логистиката. Проучването изследва…