Домът на Визия за София е пространството за социални иновации А hub

Визия за София намери партньорство и офис локация в пространството за социални иновации А hub – споделено място за взаимодействие между неправителствени организации и бизнес на партера в сградата на Къщата на гражданските организации на ул. Христо Белчев 3.

 

Централното разположение и удобният достъп за гражданите, както и възможността за ежедневно взаимодействие с някои от най-активните НПО-та в страната, са ключови фактори за успешното изпълнение на проекта, който си поставя целта да подобри града, в който искаме да живеем, като включи в процеса максимално много заинтересовани страни. Затова и екипът на Визията благодари за протегната ръка и партньорството на А hub – инициатива на Фондация Заслушай се и Български център на нестопанско право, която се осъществява с подкрепата на Telus International.

A hub e първото място в България за среща на бизнеса, неправителствените организации и социалните предприемачи, с фокус към социалните иновации. Вдъхновението за името му идва от желанието на целия екип да покаже, че хората с увреждания са също толкова способни, колкото и останалите. Пространството е достъпно за хора с различни възможности и специфични нужди. Мотото му е “В простотата е съвършенството”, а логото на проекта е вдъхновено от израза Ability for social innovation, математическия знак за “за всички” и знака за равенство.

С подкрепата на A hub екипът на Визия за София намери дом, близо до ядрото на неправителствения сектор у нас и в центъра на града, за да улесни процеса на комуникация и включване на повече граждани и организации в процеса.